خانه نویسندگان مطالب توسط سمیرا اوسطی

سمیرا اوسطی

2 مطالب 0 دیدگاه‌ها
دانشجوی کارشناسی فضای سبز دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
پرده برداری از مفاهیم انتخابی اسکله سنت پترزبورگ

ایده های برتر مسابقه طراحی اسکله سنت پترزبورگ

مجله معماران منظر جهان طی گزارشی 8 تیم و طرحهای آنها با ایده های متفاوت جهت ارائه یک طراحی مفهمومی برای اسکله سنت پترزبورگ را معرفی کرده است.
تبدیل سایت صنعتی متروکه به پارک با رویکرد طراحی مشارکتی

تبدیل سایت صنعتی متروکه به پارک با رویکرد طراحی مشارکتی

معمار منظر این پروژه معتقد است که طراحی مناسب پارک نتیجه یک بینش همه جانبه است، نه یک دیدگاه منفرد. لذا جلسات متعدد با ذی نفعان این سایت صنعتی ضروری بود.