صدف حقیقت

صدف حقیقت

كارشناسی ارشد مهندسی طراحی محيط دانشگاه تهران
مزایای کشاورزی شهری

مزایای کشاورزی شهری

مزایای کشاورزی شهری بسیار زیاد است و تقریباً در سرتاسر جهان قابل اجرا است و تشویق افراد برای تولید محصولات غذایی می تواند فواید بلند مدتی داشته باشد.

باغ کیمیاگری؛ نگاهی مخفی به باغ هیولا

باغ کیمیاگری؛ نگاهی مخفی به باغ هیولا

باغ هیولا در ایتالیا یکی از اولین نمونه های هنر زمینی است که طراحی خاک و مخلوقاتی که در آن زندگی می کنند موزه ای واقعی از مجسمه هایی با معناهای نهفته است.

ده پل برتر در سراسر دنیا

ده پل برتر در سراسر دنیا

پل ها زیرساخت های حمل و نقل را شکل می دهند. این مطلب مجموعه ای از ده پل برتر دنیا است که مرزهای طراحی را در نوردیده و نقطه عطفی برای علم مهندسی بوده اند.

استعدادهای برتر معماری منظر فرانسه

استعدادهای برتر معماری منظر فرانسه

تاریخچه فرانسه در زمینه معماری منظر مشهور بوده و طی قرنها شکل گرفته است. باغهای رسمی فرانسه از منظرهای ایده آل رمانتیک و نقاشیهای فرانسوی الهام گرفته اند.

استعدادهای برتر معماری منظر هلند

استعدادهای برتر معماری منظر هلند

در این مطلب به معرفی 10 پروژه برجسته هلند در زمینه معماری منظر می پردازیم که در آنها با وجود حس قوی هنری، تاریخ، پایداری و تاثیرات اجتماعی مدیریت شده اند.

ساخت پارک - بام در دیوار ساحلی

ساخت پارک – بام در دیوار ساحلی

در این پروژه نه تنها مشکل طغیان رودخانه و بازسازی دیواره ­هایی آن حل شده، بلکه سایت تاریخی شهر احیاء و به مکانی زیست پذیر برای آیندگان بدل شده است.

سبزه نوروز را به آب نسپاریم!

سبزه نوروز را به آب نسپاریم!

به آب سپردن سبزه نوروزی از جمله اعتقاداتی است که در فرهنگ گذشته وجود داشته است اما به دلیل مشکلاتی که در شهر بوجود می آورد لازم است که در آن تجدید نظر کنیم.