معمارمنظر
جستجو
Close this search box.
سارا بوداغی
سارا بوداغی

جایگاه فضاهای جمعی در طراحی محله بوارده آبادان

در محله بوارده واقع شهر آبادان که برای استقرار کارکنان شرکت نفت بنا شده است، توجه ویژه ای به کیفیت زندگی افرادی که دور از خانه خود بوده اند، شده است.
ورقهای حرارتی تولید شده از بیوپلاستیکها، مصالح جایگزین کارآمدی برای آینده هستند، چرا که دو قابلیت ارزنده انعطاف پذیری بالا و بازیافت پذیر بودن را دارا هستند.
برج مسکونی راینی 70 در مقیاس محلی به عنوان باغهای معلق شهر آستین لقب گرفته است و تا طبقه یازدهم فضای سبزش را به صورت برونگرا در آسمان به شهر ارائه می کند.