معمارمنظر
جستجو
Close this search box.
سارا بهنیا
سارا بهنیا

تجدید حیات فضای عمومی در منطقه نظامی سابق

طرح تجدید حیات منطقه نظامی سابق به عنوان فضای بازی و پارک عمومی، علاوه بر تشویق حرکت عابر پیاده و کنترل ترافیک سواره، بر ارائه دید وسیع به ناظر نیز تاکید دارد.