رضا سلطانی پور

رضا سلطانی پور

دانش آموخته کارشناسی معماری از دانشگاه معماری و هنر پارس و کارشناسی ارشد معماری از دانشگاه غیاث الدین جمشید کاشانی
احیاء منظر طبیعی یک رودخانه در اوکلند

احیاء منظر طبیعی یک رودخانه در اوکلند

پروژه رودخانه رز در اوکلند پایداری و بوم شناسی را مجسم کرده و یکی از معدود پروژه هایی است که ارزشهای بوم شناختی، فرهنگی و اجتماعی را دارا است و همه عوامل را برای ساخت یک فضا و لذت مردم از آن و کسب اطلاعات علمی گرد هم آورده است.

تلفیق فضای بیرونی و درونی با پروژه نیچراسکیپ

تلفیق فضای بیرونی و درونی با پروژه نیچراسکیپ

منظر در بیشتر مواقع به معنای فضای باز، هوای تازه و … است. نیچراسکیپ که به وسیله کنگو کوما و شرکتش ایجاد شده است، برای به چالش کشیدن این مفاهیم، همراه با عقیده هایی از پیش تعیین شده در فضاهای معمارانه ساخته شده است.

ویلیام ورستر

ویلیام ورستر

معماری، خود هدف نیست بلکه ابزاری برای زندگی، آسایش، کار و مردم است. در واقع معماری به مثابه قاب عکس است و نه خود عکس. ویلیام ورستر – معمار

ساموئل مکبی

ساموئل مکبی

معماری یک هنر اجتماعی است و نباید فقط به سمت عملکردگرایی و پاسخ به نیازهای روزمره زندگی بلکه باید به سمت پاسخگویی به نیازهای معنوی سوق داده شود. ساموئل مکبی

اریک پرری

اریک پرری

معماری مردمی ترين هنر است و مردم سختگير ترين منتقد آن. اریک پرری – معمار

کلودیو سیلورسترین

کلودیو سیلورسترین

معماری بايد تكميل كننده طبيعت باشد. معماری خوب باعث زيبايی طبيعت مي شود و به آن عظمت می بخشد. کلودیو سیلورسترین – معمار

جی آرتور پریتزکر

جی آرتور پریتزکر

معماری با بيان هنرمندانه خود قصد دارد كه از نيازهای ساده برای سرپناه و امنيت فراتر رود. جی آرتور پریتزکر – کارآفرین

دنیس اسکات

دنیس اسکات

معماری نمی تواند مردم را مجبور به تعامل كند بلكه با برنامه ريزی فضاهايی براي رو در رو شدن، فضای جمعي كارآمد و جذاب را به وجود مي آورد. دنیس اسکات

آندره تاوارس

آندره تاوارس

معماری درباره خلق پديده های جديد نيست بلكه درباره تحقق نيازها و انتظارات است. آندره تاوارس – معمار