ریحانه امجدی

ریحانه امجدی

دانشجوی کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه شهید رجایی
پروژه SkyVille کاری از WOHA

پروژه SkyVille کاری از WOHA

نوآوری پروژه SkyVille ایجاد فضاهای مشترک از زمین تا بام است. هر خانه بخشی از دهکده آسمانی است که یک تراس – باغ محافظت شده و عمومی را به اشتراک گذاشته اند.

جاذبه سبز در مرکز فرهنگی بیجیو

جاذبه سبز در مرکز فرهنگی بیجیو

مرکز فرهنگی بیجیو تجربه ای است که به بررسی اینکه چگونه معماری ناحیه ای می تواند با به تصویر کشیدن شهر معاصر با یادبودهای فرهنگی اش پل بزند، می پردازد.

نگاهی اجمالی به کتاب 1000x Landscape Architecture

نگاهی اجمالی به کتاب 1000x Landscape Architecture

کتاب 1000x Landscape Architecture پروژه های معماری منظر معاصر با مشخصات کامل و بر اساس محل اجرا را طبقه بندی کرده که عمدتاً در دو دهه اخیر خلق شده اند.

پارک شیکاگو رقیب پارک مشهور هزاره

پارک شیکاگو رقیب پارک مشهور هزاره

از زمان طراحی پارک شیکاگو توسط جیمز برنت در سال 2005 تاکنون، این پارک بخشی از منطقه شده و توسعه دهندگان محلی لقب روستایی در قلب شهر را به آن داده اند.