خانه نویسندگان مطالب توسط پیمان گلچین

پیمان گلچین

1 مطالب 0 دیدگاه‌ها
کتاب فرم و بافت در معماری منظر

کتاب فرم و بافت در معماری منظر

2
انتشارات جهاد دانشگاهی به تازگی کتاب فرم و بافت در معماری منظر به تالیف کاترین دی و ترجمه دکتر محسن کافی و مهندس پیمان گلچین را وارد بازار کرده است.