جستجو
Close this search box.
Parichehr Asl Fallah
پریچهر اصل فلاح

گزارش اولین نشست کتابخوانی: چگونه زندگی همگانی را مطالعه کنیم؟

اولین نشست از برنامه کتاب‌خوانی، با بررسی کتاب «چگونه زندگی همگانی را مطالعه کنیم» نوشته «یان گل» در تاریخ ۲۶ مهرماه ۱۳۹۷، در محل باغ کتاب تهران برگزار شد.
سیستان و بلوچستان گنجینه ای است از نیایش های باستانی، افسانه ها و داستانهای بومی و حماسه های شاهنامه تا اقلیم منحصربفرد آن که کویر را به دریا پیوند می زند.
دو سفر این پرونده به منظور بازدید و پژوهش میدانی از بناها و سایتهای تاریخی برای شناخت منظر سرزمین فارس توسط دانشجویان معماری و معماری منظر صورت گرفت.
اینکه تخت جمشید مجموعه ای از کاخها است که برای نمایش قدرت بنا شده یا زیارتگاهی ملی و مقدس برای جشنهای نوروزی و مراسم مذهبی بوده، دو نگرش را شکل داده است.
پرونده اکسپوی میلان شامل معرفی و نقد نمایشگاه جهانی ۲۱۰۵ میلان و غرفه برخی کشورهای حاضر در آن به همراه آموزه هایی است که می تواند در تجربیات آتی سودمند باشد.