خانه نویسندگان مطالب توسط پرستو بانی مهجور

پرستو بانی مهجور

0 مطالب 0 دیدگاه‌ها
دانشجوی کارشناسی معماری دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
تحلیل پروژه های مهرداد ایروانیان در شیراز

تحلیل پروژه های مهرداد ایروانیان در شیراز

4
مهرداد ایروانیان تحصیلات خود را در آمریکا به پایان رسانید و پس از بازگشت به ایران از سال ۱۳۷۰ تاکنون طراح و مجری پروژه های مختلف شهری در شیراز بوده است.