پرستو بانی مهجور

پرستو بانی مهجور

دانشجوی کارشناسی معماری دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
تحلیل پروژه های مهرداد ایروانیان در شیراز

تحلیل پروژه های مهرداد ایروانیان در شیراز

مهرداد ایروانیان تحصیلات خود را در آمریکا به پایان رسانید و پس از بازگشت به ایران از سال ۱۳۷۰ تاکنون طراح و مجری پروژه های مختلف شهری در شیراز بوده است.