معمارمنظر
جستجو
Close this search box.
Nooshin Zaaferooni
نوشین زعفرونی

چند پروژه شهری که جوامع را دگرگون کرده اند

پروژه شهری به مردم کمک می کند تا بدانند که چگونه می توان از طریق ساختن فضای خوب و سیاست خلق زیبایی, در مورد یکدیگر حس خوب و زندگی بهتری در شهر داشته باشند.