نعیمه طالبی کناری

نعیمه طالبی کناری

دانشجوی کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
اسکله اسپرانس؛ ترسیم گذشته به آینده

اسکله اسپرانس؛ ترسیم گذشته به آینده

پروژه اسکله اسپرانس در ابتدا از ساحل اسپرانس در برابر فرسایش ساحلی محافظت کرده و در وهله دوم این سایت را برای فعالیتهای تفریحی و تجاری توسعه داده است.

خلاقیت در ساماندهی علفزارهای باتلاقی

خلاقیت در ساماندهی علفزارهای باتلاقی

پروژه ساماندهی علفزارهای باتلاقی و مظهر رودخانه نورژ (Norges) در فرانسه توانسته ارتباط عمیقی با منابع طبیعی و غنای فرهنگی منطقه برقرار کنند.

احیاء حاشیه رودخانه مرده با طرح Lahnaue

احیاء حاشیه رودخانه مرده با طرح Lahnaue

طراحان با به رسمیت شناختن اهمیت اجتماعی و جغرافیایی رودخانه لان طرح احیاء پیشنهاد دادند. تعامل زیرساختها در یک کل واحد که شامل حوزه رودخانه است، مدنظر بود.

داستان عشق معماری منظر با آب در پارک دایانا

داستان عشق معماری منظر با آب در پارک دایانا

آب منبع الهام بخش در معماری منظر است و پروژه پارک دایانا که بخشی از بندر سابق غرب وبخش صنعتی واقع در خط ساحلی مالمو بوده، نیز از این قاعده مستثنی نیست.