نعیمه رضایی

نعیمه رضایی

دکترای شهرسازی دانشگاه سوربن پاریس و عضو هیات علمی دانشگاه تهران
گزارش سفر به الجزایر

گزارش سفر به الجزایر

الجزایر تا اواسط قرن بیستم تحت اشغال اسپانیا، ترکهای عثمانی و فرانسه بوده و اکنون کشوری مستقل، امن و آرام است. این مطلب گزارشی مختصر از سفر به این کشور است.