معمارمنظر
جستجو
Close this search box.
نسترن رضوی
نسترن رضوی

دلایل محبوبیت احیای مناظر صنعتی

ایجاد فضاهای شهری، جاذبه توریستی، فرصتهای جدید اقتصادی، اکولوژیکی و طراحی از پتانسیلهای مناظر صنعتی هستند که دلیل محبوبیت کار با آنها در بین معماران منظر است.