نیوشا نجابت

نیوشا نجابت

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت پروژه دانشگاه هنر پارس
مسیری زیست محیطی در شهر سیواس ترکیه

مسیری زیست محیطی در شهر سیواس ترکیه

مسیری زیست محیطی در شهر سیواس ترکیه در محل رود غزلایرماک طراحی شده که با بافت شهر به خوبی عجین شده است. برنامه های فرهنگی از مشخصه های قوی طراحی آن است.