نسیم نجی

نسیم نجی

دانشجوی مهندسی شهرسازی دانشگاه فردوسی مشهد
پروژه های اکولوژیکی برتر Turenscape

پروژه های اکولوژیکی برتر Turenscape

Turenscape خلاقیت را در قواعد چندرشته ای به وجود آورده و اجازه ایجاد منظرهایی که به لحاظ اکولوژیکی بی سابقه و به لحاظ فرهنگی قابل توجه هستند را می دهد.

استعدادهای برتر معماری منظر تایلند

استعدادهای برتر معماری منظر تایلند

معماری منظر معاصر تایلند ثابت می کند که چگونه معماری منظر در جوامع معاصر و شهرهایی که با رشد سریع شهرنشینی و حوادث طبیعی روبرو هستند، نیازی مهم است.

طرحی از یان گل؛ تاب بازی جاذبه فضای جمعی

طرحی از یان گل؛ تاب بازی جاذبه فضای جمعی

از یان گل خواسته شد تا در این پروژه مشارکت داشته و مبلمان شهری انعطاف پذیری طراحی کند که مخاطبین فضا را جذب کند. نتیجه آن ساخت تاب های با سایه بان بود.