نسترن نجفی

نسترن نجفی

دانشجوی کارشناسی فضای سبز دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
مرکز بازدیدکنندگان باغ گیاه شناسی ون دوسن

مرکز بازدیدکنندگان باغ گیاه شناسی ون دوسن

در طراحی مرکز بازدیدکنندگان باغ گیاه شناسی ون دوسن با الهام از نوعی ارکیده, بنایی ساخته شده که در عین ایجاد تسهیلات، مردم را با مشکلات زیست محیطی آشنا می کند.

ویلا به سبک مدرن در هلند

ویلا به سبک مدرن در هلند

ساخت ویلا به سبک مدرن در اروپا در بسیاری از موارد هنوز هم به سبک میس ون در روهه و فیلیپ جانسون انجام می شود و سادگی طرح آنها هنوز هم خواهان دارد.