خانه نویسندگان مطالب توسط ندا لاسمی

ندا لاسمی

1 مطالب 0 دیدگاه‌ها
دانشجوی کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه بین المللی امام خمینی
بازیافت ته سیگار در آجرهای خشتی

بازیافت ته سیگار در آجرهای خشتی

0
مشاهدات در مورد آجرهای ساخته شده با مخلوط خاک رس و ته سیگار نشان دهنده قابل اجرا و کاربردی بودن محصول و تاثیر قابل ملاحظه آن بر مراقبت از محیط زیست است.