خانه نویسندگان مطالب توسط نیما حبیبی

نیما حبیبی

0 مطالب 0 دیدگاه‌ها
دانشجوی کارشناسی فضای سبز دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
طرح عجیب باغ بام کالج لندن

طرح عجیب باغ بام کالج لندن

0
بام کالج لندن با استفاده از طرحی با رنگ های شاخص، گامی نو در خلق منظری بود که مکانی جذاب برای غذا خوردن، گفتگو و یا استراحت دانشجویان فراهم کرده است.
پیوند دوباره شهر و طبیعت در طراحی ساحل رودخانه لیون

پیوند دوباره شهر و طبیعت در طراحی ساحل رودخانه لیون

0
در لیون، ساحل رودخانه از یک پارکینگ به فضایی عمومی تبدیل شد. این طرح فعالیتهای اجتماعی را تسهیل و ساکنان را به استفاده از حمل و نقل پایدار تشویق می کند.
دیوار سبز ساختمانهای مرده را دگرگون می کند

دیوار سبز ساختمانهای مرده را دگرگون می کند

0
دیوار سبز در نمای خارجی به کاهش حرارت، فیلتر هوا، کنترل آب باران و در نمای داخلی به فیلتر سموم، آسایش صوتی و افزایش اعتماد به نفس کاربران کمک می کنند.