نیما حبیبی

نیما حبیبی

دانشجوی کارشناسی فضای سبز دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
طرح عجیب باغ بام کالج لندن

طرح عجیب باغ بام کالج لندن

بام کالج لندن با استفاده از طرحی با رنگ های شاخص، گامی نو در خلق منظری بود که مکانی جذاب برای غذا خوردن، گفتگو و یا استراحت دانشجویان فراهم کرده است.

دیوار سبز ساختمانهای مرده را دگرگون می کند

دیوار سبز ساختمانهای مرده را دگرگون می کند

دیوار سبز در نمای خارجی به کاهش حرارت، فیلتر هوا، کنترل آب باران و در نمای داخلی به فیلتر سموم، آسایش صوتی و افزایش اعتماد به نفس کاربران کمک می کنند.