خانه نویسندگان مطالب توسط ناصر براتی

ناصر براتی

0 مطالب 0 دیدگاه‌ها
عضو هیئت علمی گروه شهرسازی دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
اعلام مرگ برنامه‌ ریزی طرح جامع و تفصیلی در کشور

اعلام مرگ برنامه‌ ریزی طرح جامع و تفصیلی در کشور

0
به دلایل متعدد، طرح های جامع و تفصیلی برای توسعه شهرهای ایران ناکارآمد و تاریخ گذشته است. لذا برای اصلاح فرآیندها ضروری است هر چه زودتر چاره ای اندیشید.