معمارمنظر
جستجو
Close this search box.
Negar Amini
نگار امینی

پایانی بر نمایش غرور؛ مصاحبه با ژاک هرتزوگ درباره اکسپوی میلان

هرتزوگ معتقد است که ما بیش از همه باید بر این سیستم مضحک نمایش غرورملی که درغرفه ها ارائه می‌شود چیره شویم. تاکید باید بر محتوا باشد نه بر جارزنی معمارانه.