ماندانا زارعلی

ماندانا زارعلی

دانشجوی کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
آجر در بستر باغ عباس آباد بهشهر

آجر در بستر باغ عباس آباد بهشهر

جذابیت باغ آبی و تفرجگاهی عباس آباد بهشهر در اجرای دیتیل های جزئی آجر است که نشان از هوشمندی سازندگان در ایجاد حس باغ ایرانی در بستر جنگلی دارد.