خانه نویسندگان مطالب توسط مریم وکالتی

مریم وکالتی

1 مطالب 0 دیدگاه‌ها
دانشجوی کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه تربیت مدرس
معرفی کتاب گزیده تاریخ باغ و منظر شهری

معرفی کتاب گزیده تاریخ باغ و منظر شهری

0
کتاب «گزیده تاریخ باغ و منظر شهری» مروری کوتاه بر تاریخ باغسازی و معماری منظر است که از مصر باستان تا دوره معاصر را در بر می گیرد.