خانه نویسندگان مطالب توسط محمود تیموری

محمود تیموری

1 مطالب 0 دیدگاه‌ها
سرفصلهایی برای ساماندهی پردیسهای دانشگاهی

سرفصلهایی برای ساماندهی پردیس های دانشگاهی

0
یکی از معانی لغت پردیس فضای سبز جمعی که با نقاطی از ساختمانهای خوش منظر و زیبا پر شده و دانشجویان با شور و نشاط در آن مشغول بحث و گفتگو هستند.