مهسا سحرخیز

مهسا سحرخیز

کارشناس ارشد معماری منظر دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
مجموعه تجربه های آموزش معماری منظر در دانشگاههای مختلف جهان – جلسه سوم: دانشگاه ویکتوریای ولینگتون

مجموعه تجربه های آموزش معماری منظر در دانشگاههای مختلف جهان – جلسه سوم: دانشگاه ویکتوریای ولینگتون

سومین نشست از سری تجربه های آموزش معماری منظر در دانشگاههای جهان، با موضوع معماری منظر در دانشگاه ویکتوریای ولینگتون نیوزلند، پنجشنبه 7 دی ۹۶ برگزار می شود.

قلعه دختر فضای آیینی یا نظامی؟

قلعه دختر، فضای آیینی یا نظامی؟

در قلعه دختر فیروزآباد، تناسبات و مقیاس بنا که تا حدودی فراتر از مقیاس انسانی است ادراک فضا را تحت تاثیر خود قرار می دهد.

معماری منظر در تورنتو از نگاه افشين اشعری

معماری منظر در تورنتو از نگاه افشين اشعری

در این نشست افشین اشعری، دانش آموخته دانشگاه تورنتو، در خصوص دروس دانشگاهی رشته منظر دانشگاه تورنتو و پروژه های درسی و موقعیت های شغلی صحبت می‌کند.

سفر؛ مقدمه‌ای بر آشنایی با منظر فرهنگی

سفر؛ مقدمه‌ای بر آشنایی با منظر فرهنگی

سفر و کشف فضاهای جدید نه تنها تغییرات مکانی و نوع خاص تعاملات اجتماعی را به همراه دارد، بلکه هیجان کشف منظر فرهنگی و همرنگ شدن در محل را نیز ایجاد می کند.

واحد همسایگی خانواده ‌محور در شهر آرهوس

واحد همسایگی خانواده ‌محور در شهر آرهوس

طرح مجتمع درمانی، پیشینه تاریخی سایت را منعکس و با تغییر کاربری ساختمانهای بیمارستان، عرصه ‌های عمومی و واحد همسایگی خانواده محور جهت تعامل پدید می ‌آورد.

مشهد دوست داشتنی

مشهد دوست داشتنی

نمایشگاه مشهد دوست‌داشتنی، ارمغان نوروزی این شهر برای مجاورها، زائرها و مسافرها است و با هدف نمایش هویت تاریخی مشهد در ایام نوروز مورد بازدید قرار می گیرد.

تجربه حضور در میدان سرخ مسکو

تجربه حضور در میدان سرخ مسکو

گستردگی میدان سرخ و انفصال بدنه‌ های آن از هم، فضایی منعطف و فارغ از هویت جداره‌ ها پدید آورده و به جداره‌ های منفک از هم، کلیتی یکپارچه بخشیده است.