مهدیه نورانی

مهدیه نورانی

دانشجوی کارشناسی فضای سبز دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
مروری بر کتاب طب سوزنی شهری نوشته جیم لرنر

مروری بر کتاب طب سوزنی شهری نوشته جیم لرنر

کتاب طب سوزنی شهری با بیان صدها داستان کوچک، می‌خواهد که ما مجددا به شهرهایمان فکر کنیم و نگاهی به جزئیات کوچک بیندازیم که مناظر شهر ما را شکل می‌دهند.

زمین بازی بازیافت شده گاتوز

زمین بازی بازیافت شده گاتوز

این فضا با مواد بازیافت شده ساخته شده که سقف آن شبیه به خیمه و متشکل از پرچمهای غیرقابل استفاده بوده و استفاده از تور سبب ایجاد قابلیت بیشتر در آن شده است.

بافت گیاهی جاذب کلاغ

بافت گیاهی جاذب کلاغ

در پارک ستارخان گیاهانی مانند کاج سیاه، یوکا و پاپیتال وجود دارند. این بافت به شدت جاذب کلاغ است و هنگام قدم زدن صدای کلاغ ها آزاردهنده می شود.

عملکرد متضاد آبنما

چشم انداز و کارکرد متضاد آبنما

حوض و آبنما در پارک ستارخان تهران به دلیل تولید صدای زیاد، فشار بالای آب فواره ها و همچنین تاسیسات روکار کارکرد زیبایی شناسانه خود را از دست داده است.

هنر منظرین ابزار تغییر فضا

هنر منظرین ابزار تغییر فضا

این پروژه که نوعی از هنر منظرین است از یک پارچه سبز است که از هزاران گیاه شناور در فضا تشکیل شده و به صورت نمادین واقعیت‌های نامناسب جامعه را پوشش می‌ دهد.