معمارمنظر
جستجو
Close this search box.
معمارمنظر
مهشید معززی عوض خواه

باغ وحش آدلاید، زمین بازی در طبیعت

زمین بازی طبیعت یک نمایش فوق العاده جدید در باغ وحش آدلاید است که کودکان، والدین و مراقبان را از طریق بازی به طبیعت متصل می کند.