جستجو
Close this search box.
مبینا مرندی
مبینا مرندی

گزارش نشست تجربیات حرفه ای یک معمارمنظر در کانادا

پنجمین نشست تجربیات حرفه ای یک معمارمنظر با دعوت از آقای رسول قدوسی، معمارمنظر فعال در کانادا در تاریخ 11 اسفند 1401 به صورت آنلاین برگزار شد.
باغها، فضاهای شهری و پروژه های توسعه مجدد زمین در حال تغییر روش استفاده از گابیون هستند و از آنها برای ساخت دیوار، ستون، نیمکتها، جداسازی و ... استفاده می کنند.
نشستی با محوریت تجربیات حرفه‌ای یک معمارمنظر در استرالیا در تاریخ 30 دی 1401 توسط سایت معمارمنظر در پلتفرم Google Meet به صورت آنلاین برگزار شد.