مینا لطف اللهی یقین

مینا لطف اللهی یقین

کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه تهران
بی مرزی در منظر شهری هندوستان

بی مرزی در منظر شهری هندوستان

بی مرزی در شهرهای هند صرفاً دلیلی بر بی نظمی موجود در آنها نیست و زندگی شهری مردم با نظمی که برای شهروندان خودشان قابل ادراک است، پیوسته در جریان است.

کرت بندی با مصالح بومی

کرت بندی با مصالح بومی

در دژ عامر، کرت بندی و هندسه‌ بندی باغچه ها قابل مشاهده است و می توان با این تکنیک در طراحی امروزه در زمینهای بزرگ به سبزینگی موجود نظم داد.

ترکیب سکو و پله در منظر

ترکیب سکو و پله در منظر

برای حفظ اندازه های محیطی می توان پله ها را در مقیاس معمولی خود طراحی کرد و با تركيب آن با سكو، محل های نشستن متناسب به وجود آورد و به پویایی فضا افزود.

آموزش و تجربه اندوزی در محل

آموزش و تجربه اندوزی در محل

آموزش و تجربه اندوزی در محل از سنین کودکی، ذهن فرد را خلاق تر کرده و مشاهده مستقیم سبب می شود تا هر آنچه را که می آموزد برای همیشه در ذهن خود نهادینه کند.

سه مورد از بهترین راهکارهای رویش چمن

سه مورد از بهترین راهکارهای رویش چمن

آنهایی که در کسب و کار منظرسازی هستند، ارزش و نقش چمن را می دانند. اما آنچه که ممکن است آنها ندانند این است که چندین گزینه برای رویش چمن وجود دارد که هر کدام ویژگیهای خاص خود را دارند. این مطلب نگاهی به 3 مورد از راهکارهای استفاده شده برای رویش چمن به منظور عملکرد بهتر و منظری زیبا خواهد داشت.

عدم درک مناسب به دلیل محصوریت فضا

عدم درک مناسب به دلیل محصوریت فضا

مركز كسب و كار در مسكو، مجموعه ای از آسمانخراشها است كه در فواصلی نزديك بهم محصور هستند و برای درک آن بايد از اين محصوریت گریخت و از نظرگاهی به آنها نگریست.

دگردیسی و پویایی دیواره ساحلی در کانادا

دگردیسی و پویایی دیواره ساحلی در کانادا

مفهوم دگردیسی در پروژه ای در کانادا با استفاده از فولاد کورتن بکار گرفته شده و خط ساحلی با تفییر رنگ فولاد در طول زمان متناسب با طبیعت اطراف تغییر می کند.

طبیعت گزیده در ماسوله

طبیعت گزیده در ماسوله

از عوامل هویت ساز در روستای ماسوله می توان معماری هم سو با طبیعت در رنگ، طرح و روح فضا را برشمرد. همه چیز در این روستا متعلق به طبیعت یا برگرفته از آن است.

پوشش گیاهی نامتجانس در منظر ماسوله

پوشش گیاهی نامتجانس در منظر ماسوله

درختان غيربومي و ناهماهنگ با اكوسيستم ماسوله نه تنها باعث تثبیت خاک نشده بلکه به اغتشاش بصری منظر روستا نیز منجر شده است.