مجتبی خلیلی

مجتبی خلیلی

دانشجوی کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه شهید رجایی
نگاهی به پیوند مردم بلوچ با طبیعت

نگاهی به پیوند مردم بلوچ با طبیعت

پیوند مردم سیستان و بلوچستان با طبیعت به علت عدم درگیری مستقیم مردم منطقه با موج مدرنیته و تکنولوژی همچنان پابرجاست و می توان نمود آنرا در بخشهای مختلف مانند رفتارهای روزانه، اوقات فراغت، معیشت، صنایع دستی و حتی تغذیه مردم مشاهده نمود.

نگاهی به بلوار چمران شیراز

نگاهی به بلوار چمران شیراز

در بلوار چمران شیراز ادراکات فرد از سایت وابسته به حواس پنجگانه است. موقعیت جغرافیایی، مقیاس انسانی و دسترسی مطلوب باعث حضور پذیری مخاطبین در آن شده است.

قدرت طراحی اشتراکی در برنامه بازآفرینی شهری

قدرت طراحی اشتراکی در برنامه بازآفرینی شهری

کلمات بازآفرینی و احیاء برای توصیف روند نوسازی کالبدی و معنایی به کار می روند. این مطلب به بررسی پروژه ای که با همکاری مردم محلی اجرا شده، می پردازد.

ایمنی در بافتهای با درجه نفوذپذیری پایین

ایمنی در بافتهای با درجه نفوذپذیری پایین

تعبیه شیرهای آتش‌ نشانی در مجموعه تاریخی گنجعلی خان کرمان و محدوده پرازدحام بازار، روشی کاربردی برای حفظ ایمنی و اطفاء حریق در مناطق با نفوذپذیری پایین است.

مستند مادرکُشی روایتی متفاوت از بحران آب

مستند مادرکُشی روایتی متفاوت از بحران آب

کم‌ آبی چالش مهم دهه اخیر است و نهادهای مختلف بدان پرداخته اند. مستند مادرکُشی اثر کمیل سوهانی با حمایت مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست‌ جمهوری ساخته شده است.

فرهنگ سازی نادرست سازمان میراث فرهنگی

فرهنگ سازی نادرست سازمان میراث فرهنگی

فرهنگ سازی ناقص در ماسوله باعث شده که اکنون حتی مسن‌ترین‌ های ماسوله نیز علت سنتهای خود را به درستی ندانند و تزیینات به یک تقلید صِرف تنزل یافته است.

ایجاد باغ میوه در ازای تخریب جنگل

ایجاد باغ میوه در ازای تخریب جنگل

برای ایجاد باغ میوه در ماسوله جنگل تخریب شده و درختانی با عمر کوتاه کاشته می شوند که در چرخه زیستی نمی توانند خاک را تثبیت کنند وجنگل دچار فرسایش می‌شود.