مریم جهانگیری

مریم جهانگیری

دانشجوی کارشناسی فضای سبز دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
چشم انداز اقامتگاه مقامات تایپه شرقی

چشم انداز اقامتگاه مقامات تایپه شرقی

در طراحی اقامتگاه مقامات تایپه شرقی منظره عمودی و جریان آب به گونه ای قرار گرفته اند که درختان و آسمان را بهم مرتبط کرده و باعث ایجاد عمق در فضا می شوند.