مهسیما جعفری

مهسیما جعفری

دانشجوی کارشناسی فضای سبز دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
اشتباهات رایج در انتخاب درختان

اشتباهات رایج در انتخاب درختان

در این مطلب، اشتباهات رایجی که افراد در هنگام انتخاب درختان مرتکب می شوند، بررسی شده و راههای جلوگیری از بروز آنها ذکر خواهند شد.

چالش ارزیابی کیفیت اجرا در پروژه های منظر

چالش ارزیابی کیفیت اجرا در پروژه های منظر

امروزه پروژه های منظر در معرض ارزیابی خدمات زیست محیطی و کیفیت اجرا قرار دارند. از اینرو اتخاذ رویکرد جدیدی برای نظارت بر اجرا جهت ایجاد ارزش، موردنیاز است.

جزیره بریج؛ سرزنده ترین مکان تفریحی کپنهاگ

جزیره بریجی؛ سرزنده ترین مکان تفریحی کپنهاگ

جزیره بریجی به عنوان پربازدیدترین مکان شهر کپنهاگ، در گذشته مکانی نظامی، صنعتی و مسکونی بوده و پس از توسعه مجدد به یک بخش توریستی ـ تفریحی تبدیل شده است.