محمد گرفنی

محمد گرفنی

دانشجوی کارشناسی ارشد معماری مؤسسه آموزش عالی آ.ب.آ آبیک
دانشگاهی همساز با اقلیم در مراکش

دانشگاهی همساز با اقلیم در مراکش

طراحی این پردیس در کشور مراکش در پی پیش بینی فضای دانشگاهی است که با سایت کویر طبیعی یکپارچه باشد تا بتواند ارتباط بین بنا و محیط ایجاد کند. در واقع پاسخی به آب و هوای محلی باشد واز خطوطی که تپه های شنی اطراف می سازند، الهام بگیرد.

میدان زیتون (zeytoune) در شهر بیروت

میدان زیتون (zeytoune) در شهر بیروت

پروژه خط ساحلی گوستافسون پورتر، طرح پیشنهادی برای یک رشته از میادین عمومی جدیدی است که به عنوان مسیری خطی در قلب شهر بیروت با یکدیگر در ارتباط هستند.