مریم عنادی

مریم عنادی

دانشجوی کارشناسی فضای سبز دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
ایجاد فضای شهری آرامش بخش مقابل یک مدرسه

ایجاد فضای شهری آرامش بخش مقابل یک مدرسه

يك روبان چوبي، تصويری از فضای شهری آرامش بخش را نمایش و مشكل نبودِ فضاي جمعی را حل کرده و مانند تندیسی که برای نمایش مفهوم مدرسه تصور شده بود، عمل می کند.

طراحی ساحل دریاچه پاپروکنی در جنوب لهستان

طراحی ساحل دریاچه پاپروکنی در جنوب لهستان

ساکنین تیچی غالباً اوقات فراغت خود را در حاشیه دریاچه پاپروکنی سپری می کنند. در مجاورت این گردشگاه، یک مرکز سرگرمی با جاذبه های ورزشی و تفریحی وجود دارد.

باغ شهری بهترين جاذبه خيابان لوئيس

باغ شهری بهترين جاذبه خيابان لوئيس

هیچ تابلو هشدار دهنده ای در سرتاسر زمينهاي باغ شهری وجود ندارد و فواره ها به استخرهايي براي تجمع بچه هايي كه هر روز به پارك سرازیر مي شوند، تبدیل شده اند.