جستجو
Close this search box.
iOS Logo 152
مسعود دهقانپور هنزایی

افزایش خلاقیت عمومی به وسیله مبلمان شهری

نیمکت Uiliuili به خاطر پیچ و خمی که در طراحی آن است، در چشم تجسم کننده آرامش و نرمی است و به عنوان مبلمان شهری به خلاقیت کاربر در استفاده از آن کمک می کند.