خانه نویسندگان مطالب توسط مهدیس برهانی

مهدیس برهانی

0 مطالب 0 دیدگاه‌ها
دانشجوی مهندسی شهرسازی دانشگاه فردوسی مشهد
ایجاد یک باغ یادبود قدرتمند در جای خالی بنای مذهبی

ایجاد یک باغ یادبود قدرتمند در جای خالی بنای مذهبی

0
فضای خالی ناشی از تخریب یک کنیسه در شهر ماربورگ در دوره نازی، فرصت مناسبی را به جامعه محلی برای ایجاد یک باغ یادبود جهت یادآوری خاطرات و بیان تاریخ داد.
پارک خطی Goods Line در سیدنی

پارک خطی Goods Line در سیدنی

0
پارک بی نظیر و مرتفع Goods Line یک کریدور بود که از میدان راه آهن تا بندر دارلینگ کشیده شده و به شکل یک ستون فقرات مدنی، سبز و پر انرژی در قلب پر جمعیت ترین منطقه سیدنی در آمده است.
ناگفته هایی در مورد شهر Kowloon Walled

ناگفته هایی در مورد شهر Kowloon Walled

0
شارون لام در این مطلب، مطالعات و گفته های دیگران در مورد شهر Kowloon Walled را با تجربیات پدرش که در همسایگی این محل زندگی می کرده مقایسه کرده است.
بعد اجتماعی طبیعت در شهرها

بعد اجتماعی طبیعت در شهرها

0
شهرها باید بعد اجتماعی طبیعت شهری را به کار گرفته و طبیعت با کیفیت و قابل استفاده را با فضاهای شهری مانند خیابانها، میدانها و نواحی مسکونی تلفیق کنند.
پلهای فوق العاده ای که درک ما از پلها را به چالش می کشند

پلهای فوق العاده ای که درک ما از پلها را به چالش می کشند

0
پلها معمولاً به عنوان شاهکارهای بزرگ مهندسی مطرح هستند. این مطلب، پلهایی که این مفهوم را تغییر داده و نشان می دهند که می توان متفاوت بود را معرفی می کند.
برج Plugin طرحی از دفتر معماری مردم

برج Plugin طرحی از دفتر معماری مردم

0
برج plugin میزان سرمایه موردنیاز برای ساخت مسکن را کاهش داده و ساکنین می توانند خانه خود را جا به جا کنند و اگر مجبور شدند آن را همراه خود نیز ببرند.
شهرهای پیشرو در بازآفرینی رابطه با رودخانه ها

شهرهای پیشرو در بازآفرینی ارتباط با رودخانه ها

0
10 شهر معرفی شده در این مطلب از طریق بازآفرینی ارتباطشان با رودخانه ها، توانسته اند راهی برای افزایش کیفیت زندگی و عرضه طبیعت در قلب شهر بیایند.
تغییر شیوه زندگی با طراحی منظر محوطه های مسکونی

تغییر شیوه زندگی با طراحی منظر محوطه مسکونی

0
طراحی منظر محوطه مسکونی پروژه های معرفی شده در این مطلب، نحوه زندگی ساکنان را تغییر داده و منبع الهامی برای معماران منظر در طراحی محوطه مسکونی هستند.
حقایقی درباره دیوارهای سبز

حقایقی درباره دیوارهای سبز

0
دیوارهای سبز دیوارهایی هستند که با گیاهان پوشانده شده اند. بعضی از آنها شامل یک محیط رشد مانند خاک هستند و بقیه در سیستمهای هیدروپونیک رشد داده می شوند.