معمارمنظر
جستجو
Close this search box.
معمارمنظر
مهرآسا باقرزاده

ایده ای ساده برای برقراری تعامل اجتماعی در بارانداز شهر اسلو

هدف طراحان منظر استفاده از ایده ای ساده برای تبدیل بارانداز به یک پیاده راه جدید ساحلی جلوی رستورانها و طراحی فضایی برای ایجاد تعاملات اجتماعی بود.