خانه نویسندگان مطالب توسط مریم السادات علوی نژاد

مریم السادات علوی نژاد

0 مطالب 0 دیدگاه‌ها
کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
مرغ آمین، قربانی عدم هماهنگی در فضای شهری

مرغ آمین، قربانی عدم هماهنگی در فضای شهری

0
مرغ آمین، از نمادهای مورد استفاده در بین مردم ایران، دارای پشتوانه ای فرهنگی و مذهبی است. این نماد به عنوان یک المان و نشانه‌ شهری، مهمان کوچه و خیابانهای شهر اصفهان شده است.