خانه نویسندگان مطالب توسط محمد اکبریان

محمد اکبریان

1 مطالب 0 دیدگاه‌ها
دانشجوی کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه بین المللی امام خمینی
پارکهای موقتی پاپ آپ در شهر روئن فرانسه

پارکهای موقتی پاپ آپ در شهر روئن فرانسه

0
پارکهای پاپ آپ فضاهای نوآورانه و خلاقی هستند که استاتیک به نظر می رسند و می توانند اشکال بسیاری مانند کافه ها، کیوسک مجلات و غذاخوری کوچک را به خود بگیرند.