جستجو
Close this search box.
iOS Logo 152
محمد اکبریان

پارکهای موقتی پاپ آپ در شهر روئن فرانسه

پارکهای پاپ آپ فضاهای نوآورانه و خلاقی هستند که استاتیک به نظر می رسند و می توانند اشکال بسیاری مانند کافه ها، کیوسک مجلات و غذاخوری کوچک را به خود بگیرند.