خانه نویسندگان مطالب توسط محدثه اکبری

محدثه اکبری

0 مطالب 0 دیدگاه‌ها
دانشجوی کارشناسی فضای سبز دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
طراحی باغ صحرایی در دره پارادایس (بهشت)

طراحی باغ صحرایی در دره پارادایس (بهشت)

0
این باغ صحرایی در میان زمینهای ناهموار به وجود آمده است. استفاده از مصالح مدرن در کنار گیاهان وحشی و مقاوم تضادی زیبا در این باغ صحرایی به وجود آورده است.
طراحی پایدار ساختمان مرکزی بنیاد بیل و ملیندا گیتس

طراحی پایدار ساختمان مرکزی بنیاد بیل و ملیندا گیتس

0
بنای مرکزی بنیاد خیریه گیتس با ایده آغوش باز به روی زمینه های بوم شناختی و اجتماعی و با هدف ایجاد محیطی با نشاط بر مبنای رویکرد طراحی پایدار ساخته شده است.