خانه نویسندگان مطالب توسط محدثه اکبری

محدثه اکبری

2 مطالب 0 دیدگاه‌ها
دانشجوی کارشناسی فضای سبز دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
طراحی باغ صحرایی در دره پارادایس (بهشت)

طراحی باغ صحرایی در دره پارادایس (بهشت)

این باغ صحرایی در میان زمینهای ناهموار به وجود آمده است. استفاده از مصالح مدرن در کنار گیاهان وحشی و مقاوم تضادی زیبا در این باغ صحرایی به وجود آورده است.
طراحی پایدار ساختمان مرکزی بنیاد بیل و ملیندا گیتس

طراحی پایدار ساختمان مرکزی بنیاد بیل و ملیندا گیتس

بنای مرکزی بنیاد خیریه گیتس با ایده آغوش باز به روی زمینه های بوم شناختی و اجتماعی و با هدف ایجاد محیطی با نشاط بر مبنای رویکرد طراحی پایدار ساخته شده است.