مرتضی ادیب

مرتضی ادیب

عضو هیئت علمی گروه معماری منظر دانشگاه شهید بهشتی
گزارش سفر دانشجویان دانشگاه UBC به ایران

گزارش سفر دانشجویان دانشگاه UBC به ایران

گروهی‌ از دانشجویان دانشگاه UBC در ونکوور کانادا به سرپرستی‌ پروفسور دانیل روهر با هدف آشنایی‌ با باغهای ایرانی‌ و مطالعه معماری سنتی‌ به ایران سفر کردند.