لیلا تشکری

لیلا تشکری

دانشجوی کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه تهران
زیبایی در عین سادگی

زیبایی در عین سادگی

سادگی و خلوص، طبیعت محوری و عمیق بودن معماری، پاسخگوی نیازهای بشر امروزی به آرامش، بازگشت به خویشتن و طبیعت در هیاهوی شهرهای صنعتی و انبوه آسمانخراشها است.

سودجویی اقتصادی عامل آشفتگی منظر رودخانه

سودجویی اقتصادی عامل آشفتگی منظر رودخانه

قرار گیری مبلمان سفره خانه ها در داخل رودخانه قلعه رودخان به منظور سودجویی بیشتر، علاوه بر آلودگی های زیست محیطی، باعث آشفتگی منظر طبیعی حاشیه رودخانه می شود.

تضعیف حس لامسه در حاشیه جزیره قشم

غفلت از حس لامسه در ساماندهی حاشیه جزیره قشم

در بخشی از ساحل قشم با ایجاد لبه مصنوعی ارتباط با ساحل و لمس آن غیرممکن شده و افراد تنها نظاره گر دریا هستند؛ بی توجهی به حس لامسه موجب تضعیف منظر ساحلی شده است.

جهت‌مداری منظره در باغ ایرانی

جهت مداری منظره در باغ ایرانی

منظره در باغ ایرانی هدایتگر مخاطب است. مقیاس و کشیدگی فرم در حوض باغ دولت آباد یزد، عمق دید را افزایش داده و باعث تاکید هرچه بیشتر جهت مداری درباغ می گردد.