خانه نویسندگان مطالب توسط لیلی صيادی شلمانی

لیلی صيادی شلمانی

0 مطالب 0 دیدگاه‌ها
دانشجوی کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
تجربه آگاهانه به واسطه ادراک حسی در باغ شاهزاده ماهان

تجربه آگاهانه به واسطه ادراک حسی در باغ شاهزاده ماهان

0
مهمترین عامل ارتباطی انسان با محیط پیرامون با به کارگیری حواس صورت می گیرد. در باغ شازده ماهان، هر عنصری که حضور دارد، با حواس ما ادراک می شود.
پیوند با تاریخ سرزمین کرمان با حفظ سرو هزارساله سیرچ

پیوند با تاریخ سرزمین کرمان با حفظ سرو هزارساله سیرچ

0
سرو هزار ساله سیرچ به عنوان نماد و نشانه ای از پیشینه فرهنگی و اعتقادی مردم این آبادی و همچنین شناسنامه ای هویت ساز در منطقه کرمان است.
تداخل مسیر پیاده و موتورسیکلت در میدان مشتاقیه کرمان

تداخل مسیر پیاده و موتورسیکلت در میدان مشتاقیه کرمان

0
عدم وجود مسیر تعریف شده در اطراف میدان مشتاقیه کرمان باعث تبدیل پیاده راه سرپوشیده به محل پارک موتورسیکلت شده که باعث تداخل حرکت افراد پیاده و سواره می شود.