لیلا عراقیان

لیلا عراقیان

معمار
برکلی، نمونه ای از یک فضای شهری مطبوع

برکلی، نمونه ای از یک فضای شهری مطبوع

ایجاد فضای شهری مطبوع آنچنان پیچیده نیست. در شهری که درست طراحی شده برای همه جا هست و همه مرز خود را می شناسد؛ انسان، درخت، دوچرخه، ماشین، اتوبوس و …

تجاوز به حریم پیاده

تجاوز به حريم پیاده

در كشور ما به دليل رعايت نشدن قوانين معماري و شهرسازي، بيشتر پیاده روها از “عرض مفيد” برخوردار نيستند و گاهي همين فضاي كوچك هم توسط ماشين ها اشغال مي شود.

به زشتی ها عادت نکنیم!

به زشتی ها عادت نکنیم!

اين واقعیت كه چشم‌مان به زشتى ها و كيفيت نازل عادت كند خيلى خطرناك است، اينكه از ديدن و بودن در يك فضاى بى كيفيت كلافه و عصبانى نشويم یک زنگ خطر جدی است.