کیوان کیانی

کیوان کیانی

دانشجوی کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه تهران
نمایش شکوه ملی به سبک جانمایی پرچم

نمایش شکوه ملی به سبک جانمایی پرچم

در کشور روسیه با سابقه کمونیستی نمایش شکوه و جلال دارای اهمیت است. یکی از مظاهر این نمایش در جانمایی پرچم بر فراز میدانها و انتهای محور باغهای تاریخی است.

منظر جدید تالاب انزلی پس از نابودی

منظر جدید تالاب انزلی پس از نابودی

تالاب انزلی یک منظر طبیعی-شهری بسیار با ارزش است که هویت منطقه را شکل داده و مکانی برای امرار معاش اهالی است. اما روند فعلی،‌ آن را به سوی نابودی سوق می دهد.