خانه نویسندگان مطالب توسط کیوان کیانی

کیوان کیانی

3 مطالب 0 دیدگاه‌ها
دانشجوی کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه تهران
راهکار تبلیغات خوانا و هماهنگ در جداره های شهری

راهکار تبلیغات خوانا و هماهنگ در جداره های شهری

در سن پترزبورگ، تبلیغات علاوه بر رعایت هویت واحد تجاری به هویت کلی جداره شهری نیز توجه کرده اند. این اقدام هماهنگ اغتشاش بصری و کالبدی ایجاد نکرده است.
نمایش شکوه ملی به سبک جانمایی پرچم

نمایش شکوه ملی به سبک جانمایی پرچم

در کشور روسیه با سابقه کمونیستی نمایش شکوه و جلال دارای اهمیت است. یکی از مظاهر این نمایش در جانمایی پرچم بر فراز میدانها و انتهای محور باغهای تاریخی است.
منظر جدید تالاب انزلی پس از نابودی

منظر جدید تالاب انزلی پس از نابودی

تالاب انزلی یک منظر طبیعی-شهری بسیار با ارزش است که هویت منطقه را شکل داده و مکانی برای امرار معاش اهالی است. اما روند فعلی،‌ آن را به سوی نابودی سوق می دهد.