معمارمنظر
جستجو
Close this search box.
Hamed Valadkhani
حامد ولدخانی

دو مهمان ناخوانده در میدان امیرچخماق یزد

میدان امیرچخماق که تا پیش از این عالی ترین شکل تجلی اصل ترکیب در فضای شهری ایرانی بود ناگهان در کنار خود با دو مهمان ناخوانده و ناکارآمد روبرو می گردد.