معمارمنظر
جستجو
Close this search box.
معمارمنظر
حسین هادی زاده صفاری

ساماندهی پارک جنگلی فلوید فورک بر اساس گذشته صنعتی آن

فلوید فورک یک پارک جنگلی همجوار با محلات شهری است که به محلی برای گذران اوقات فراغت، ورزش و حفظ میراث صنعتی این منطقه بدل شده است.