خانه نویسندگان مطالب توسط حسام دادخواه

حسام دادخواه

2 مطالب 0 دیدگاه‌ها
کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه تهران
بررسی رابطه انسان و طبيعت؛ لزوم بازگشت نگاه معناگرا و نمادگرا به طبيعت

بررسی رابطه انسان و طبيعت؛ لزوم بازگشت نگاه معناگرا و نمادگرا به طبيعت

0
این مطلب به بررسی رابطه ای معناگرا بین انسان و طبیعت در منظر با در نظر گرفتن فيلم درخت گلابی به عنوان بستری برای نگاهی دقيق و متفاوت به این موضوع می پردازد.
در آمدی بر موضوع “منظر، انسان و جامعه”

در آمدی بر موضوع “منظر، انسان و جامعه”

0
در موضوع منظر، انسان و جامعه، حضور مردم به عنوان عنصری در منظر شهری مهم است. انسان در فعالیتهای اجتماعی به فضاها و عناصری خاص برای ایجاد تعامل نیاز دارد.