خانه نویسندگان مطالب توسط حميده ابرقویی فرد

حميده ابرقویی فرد

1 مطالب 0 دیدگاه‌ها
دانشجوی دکتری معماری منظر دانشگاه تهران
تاملی بر نقش و تاثیر محیط بر هنر بومی مردم بلوچ

تاملی بر نقش و تاثیر محیط بر هنر بومی مردم بلوچ

0
یکی از عوامل مهم و پررنگ که شاکله‌ اصلی هنر بومی هر منطقه را شکل می‌دهد، تاثیرات فرهنگی محیط است. تداوم شیوه ‌ای‌ منحصربفرد و معین در نحوه تعامل انسانها با محیط پیرامونی، قادر به ایجاد الگوهای زیستی و نشانه های فرهنگی است.