خانه نویسندگان مطالب توسط غزل تابنده

غزل تابنده

1 مطالب 0 دیدگاه‌ها
مصاحبه با Daniel Roehr استاد دانشگاه UBC کانادا

مصاحبه با Daniel Roehr استاد دانشگاه UBC کانادا

0
در این مصاحبه که با Daniel Roehr استاد دانشگاه UBC کانادا طی سفر او به ایران صورت گرفته، نظر وی در خصوص معماری منظر و حوزه های کاری آن مطرح شده است.