خانه نویسندگان مطالب توسط غزل تابنده

غزل تابنده

1 مطالب 0 دیدگاه‌ها
مصاحبه با Daniel Roehr استاد دانشگاه UBC کانادا

مصاحبه با Daniel Roehr استاد دانشگاه UBC کانادا

در این مصاحبه که با Daniel Roehr استاد دانشگاه UBC کانادا طی سفر او به ایران صورت گرفته، نظر وی در خصوص معماری منظر و حوزه های کاری آن مطرح شده است.