فهیمه تاریها

فهیمه تاریها

دانشجوی کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه شهید رجایی
پارک لنگر (Anchor Park)، یک پارک چهل تکه

پارک لنگر (Anchor Park)، یک پارک چهل تکه

پارک لنگر (Anchor Park) در محله جدید شهری که قبلاً زمین صنعتی بوده ساخته شده، شخصیت چهل تکه دارد و از آب به صورتی که تا به حال دیده نشده، استفاده کرده است.

ساخت محفل جمعی کودکان با مرکزیت شومینه

ساخت محفل جمعی کودکان با مرکزیت شومینه

در نروژ محفلی خلاقانه در فضای بازی بچه ها ساخته اند که به آنها این امکان را می دهد تا در اقلیم سرد این کشور، اطراف شومینه فعالیتهای مختلفی را انجام دهند.